OG KUSH

$8.00$119.00

Sativa Hybrid

20-25%THC|20%Sativa|80%Indica